Welkom op de website van EHBO-vereniging afdeling Vessem, Knegsel en Wintelre


Ter afsluiting van ons EHBO seizoen organiseren wij op 24 mei 2018 weer een mooie buitenoefening. Tijdens deze avond (aanvang 19.30 uur) zullen we rondom gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem diverse ongevalsituaties in beeld brengen. Aan onze EHBO-ers de taak om de gewonden adequaat van hulp te voorzien. Op deze manier zijn onze EHBO-ers goed voorbereidt op mogelijke situaties die wij en u elke dag tegen kunnen komen.

We nodigingen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen. Graag tot de 24e mei.

 

Hebt u voor dit seizoen een evenement gepland staan waarvoor EHBO benodigd is, vraag dan tijdig de hulpverlening aan via ons aanvraagformulier! Met ingang van dit jaar gelden voor onze hulpverleningen nieuwe tarieven, zie verder het hulpverleningsreglement.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook onze vereniging heeft hier mee van doen. Voor meer informatie zie het vermelde onder 'organisatie'.

 

In het voorjaar hebben wij EHBO vlaggen/banners in gebruik genomen. Dit verhoogd onze zichtbaarheid bij evenementen!

EHBO

Helaas heeft onze oproep om deel te nemen aan een basiscursus EHBO maar een enkele reactie opgeleverd. Dat heeft ons doen besluiten om de cursus, welk half februari zou aanvangen, niet te laten doorgaan!

We hopen op de volgende keer op voldoende aanmeldingen, want EHBO is er voor iedereen!

 

Ons nieuw EHBO bijscholingsseizoen staat weer voor de duur. Ons jaarplan is weer bijgewerkt en we kunnen we weer gaan oefenen met de nieuwe lesstof.

Voor het seizoen 2017/2018 zijn er weer volop plannen en ideeën, zo willen we onze leden de mogelijkheid bieden om hun vaardigheden verder uit te breiden middels een aanvullende cursus Sport-EHBO. Van deze mogelijkheid maken ruim 10 leden gebruik, zodat zij straks bij de evenementen nog beter hulp kunnen verlenen. 

 

 

 

Op deze website vindt u allerlei informatie. Deze informatie is geschikt voor zowel leden als niet leden. U vindt informatie over ondermeer wat EHBO inhoudt, de (vervolg)lessen, hoe je in contact kunt komen met de EHBO-vereniging of hoe u EHBO-hulpverlening kunt aanvragen voor uw evenement.

 

Ook zullen hier berichten en/of mededelingen op komen te staan, zodat het bestuur u op diverse manieren kan bereiken met informatie. Raadpleeg daarom regelmatig deze website.


Wat doen we

De activiteiten van onze vereniging richten zich ondermeer op:

·         Het verzorgen van cursussen  om mensen op te leiden voor het Eerste Hulp diploma

·         Het verzorgen van cursussen om mensen op te leiden voor reanimatie/AED-bediener

·         Het verzorgen van cursussen om leden verder te scholen in:

o   AED-bediening

o   Reanimatie

o   Verbandleer en kleine ongevallen

o   Eerste hulp bij Sportongevallen

o   Eerste hulp aan Kinderen

·         Herhalingslessen organiseren voor gediplomeerde EHBO'ers

·         Herhalingslessen organiseren voor (gediplomeerde) AED-bedieners

·         Opzetten van een buitenoefening, met nabootsing van ongevalssituaties

·         Aanwezig zijn bij (sport)evenementen

·         Organiseren van een teambuildingsavond voor leden

·         Organiseren van lezingen voor leden en niet-leden