EHBO-vereniging afdeling Vessem, Knegsel en Wintelre in het nieuws

 

EHBO en Corona

UPDATE; Alle activiteiten van EHBO Vessem ca. komen t/m 5 april te vervallen!
 

Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad hebben een advies opgesteld rondom de ontwikkelingen van het Corona virus.
We hebben besloten om dit advies te volgen. Veiligheid staat bij EHBO voorop!

Concreet betekent dit het volgende:
- ALLE geplande (herhalings-) lessen EHBO, Reanimatie en onze basiscursus komen per direct te vervallen, vooralsnog t/m 5 april.

Verder houden wij ons aan de adviezen van het RIVM.
We houden u van alle zaken op de hoogte.

Op de website van het Oranje Kruis, leest u alles wat u moet weten over EHBO en Corona;
https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/richtlijnen-bestrijding-coronavirus/#

Op de website van het RIVM leest u meer informatie over de richtlijnen, adviezen en het virus zelf;
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Gemeente Eersel stelt financiële middelen beschikbaar voor dekkend AED-netwerk

In navolging van onze oproep eerder dit jaar om in Vessem, Wintelre en Knegsel 6-minutes zones te realiseren, hebben wij al enkele gesprekken gevoerd met bedrijven / organisaties. In Vessem zijn twee oriënterende gesprekken gevoerd en deze zijn van beide kanten met enthousiasme ontvangen. Inmiddels is in Vessem één project geëffectueerd, vanaf eind september 2019 hangt bij de Jacobushoeve ook een AED. Deze is 24/7 beschikbaar. 

De Gemeenteraad van de Gemeente Eersel heeft op 24 september 2019 in de raadsvergadering het besluit genomen om gelden beschikbaar te stellen voor de realisatie van een dekkend AED netwerk in elk van de dorpen van de Gemeente Eersel. Een mooi gebaar van de Gemeente. Namens de inwoners van de Gemeente, dank hiervoor. Wij gaan nu in overleg met de Gemeente kijken naar de meeste geschikte locatie voor plaatsing van een AED. In Vessem, Wintelre en Knegsel hebben wij al een aantal locaties op het oog

Zichtbaarheid EHBO-post 

 Om de zichtbaarheid van de EHBO-post te verbeteren, heeft de vereniging in het voorjaar van 2018 EHBO banners in gebruik genomen. Handzame vlaggen die onze zichtbaarheid bij evenementen vergroot!

 

 

 

 

 

Geslaagd, 7 cursisten zijn geslaagd voor de basiscursus EHBO

In de winterperiode 2016/2017 hebben 7 cursisten tijdens 10 avonden de kwalificaties van eerste hulpverlening eigen gemaakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is nu de eerste hulp aan kinderen onderdeel van de basiscursus. De eerste hulpverlener handelt op basis van hij hoort en ziet. Vanuit de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp (27e druk van het Oranje Kruis boekje) wordt nu meer de aandacht voor een goede voorbereiding door de eerste hulpverlener centraal gesteld, waardoor de hulpverlener effectievere eerste hulp kan bieden.

In een aantal gevallen zal in een vroegtijdig stadium de 112-alarmcentrale worden gebeld. Middels de luidsprekerfunctie van de mobiele telefoon kan de hulpverlener met centralist praten en kan de centralist instructies geven. Dit vergroot de effectiviteit van de hulpverlener, maar maakt ook dat de eerste hulpverlening laagdrempeliger kan worden. Zowel voor onze eerste hulpverleners, als voor willekeurige passanten.

De opgedane kennis is op 6 februari 2017 in een examen getoetst en alle 7 de cursisten zijn geslaagd. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

Inleidingen 'eerste hulp aan kinderen' voor Samen Vrouw in Vessem en Vrouwenvereniging Wintelre

In samenwerking met Samen Vrouw in Vessem en Vrouwenvereniging Wintelre hebben wij voor hun leden en andere belangstellenden in januari en februari 2017 een korte inleiding op het gebied van eerste hulp aan kinderen verzorgd. Op beide avonden wordt door de aanwezigen met een tevreden gevoel teruggekeken. In een kort tijdsbestek is veel informatie gegeven over welke ongelukken en letsel bij kinderen kunnen voorkomen en belangrijker nog hoe de eerste hulp vormgegeven dient te worden.

Zo blijkt maar weer, EHBO is er voor iedereen!

Diverse actuele ontwikkelingen

In navolging van de tennisvereniging heeft ook voetbalclub VV Vessem in oktober 2016 leden (9 personen) een cursus reanimatie en AED-bediener laten volgen.

Op 24 november 2015 zijn 8 leden van Tennisvereniging Vessem opgeleid voor reanimatie en AED-bediener. Hopelijk volgen meerdere (sport)verenigingen dit voorbeeld. Zodoende helpt EHBO Vessem ca. de leefbaarheid van de dorpen verder te vergroten.

Voor het Wintelrese Jong Nederland is op 27 juni 2015 een workshop voor de leiding georganiseerd, waarbij is ingegaan op ongevalssituaties die tijdens de wekelijkse oefenavonden kunnen voorkomen.

In april 2015 zijn ca. 30 buurtbewoners van het buurtschap De Merdonksehaai in Vessem opgeleid voor reanimatie / AED-bediener. Dit na het geweldige initiatief van de buurtvereniging om een AED aan te schaffen voor de buurt! In samenwerking met onze vereniging is een AED en een afsluitbare kast aangeschaft en zijn buurtbewoners opgeleid. De locatie van de AED is Meerven 2a.

De medio 2014 gestolen AED in Wintelre is in januari 2015 vervangen door een nieuw exemplaar. Deze is gesponsord door een andere Wintelrese vereniging. Namens de Wintelrese gemeenschap hartelijk dank voor dit gulle gebaar!

Om diefstal te voorkomen zijn de AED's in Wintelre in een met een pincode afgesloten kast opgeborgen. In geval van nood en bij alarmering wordt de pincode verstrekt!

Op zondag 11 januari 2015 is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Wintelre verantwoording afgelegd over in het voorgaande jaar verkregen 2e prijs van de Rabobank Verenigingsprijs 2014. Met het geldbedrag kunnen we ook de komende tijd de cursusbijdrage voor de AED-trainingen laag houden.

Gecombineerde oefening met Defensie (oktober 2014)

Op 29 oktober 2014 heeft EHBO Vessem c.a. samen met Defensie (11e Geneeskundige compagnie is als onderdeel van 11e Luchtmobiele Brigade) geoefend. De oefening vond plaats op het Veneind 1 te Wintelre.

In de schuur zijn de gevolgen van een explosie nagebootst. Overal liggen gewonde soldaten en burgerbevolking. Een dode soldaat hangt over een balk. Zijn ingewanden hangen eruit en liggen op de grond. Andere verwondingen bestaan uit onder meer slagaderlijke bloedingen, scherf in de borst, shock (inwendige bloedingen), een afgerukt onderbeen bij een kind, een verwarde moeder en ademhalingsproblemen. Heel realistisch en indrukwekkend allemaal. Om het verhaal compleet te maken is de schuur in duister gehuld en staat de hele ruimte vol met rook. Knipperende lampen en angstig geschreeuw van gewonden en geweervuur maken de chaos compleet.

De insteek van de oefening is a) om de gewonden te redden en te verzorgen en b) de samenwerking tussen de militairen en de EHBO te bevorderen. De militairen waren al vanaf maandagochtend in touw en zijn ongeveer dag en nacht actief geweest. Bij aanvang bestonden de teams elk uit 8 personen, maar bij aankomst op het Veneind waren sommige teams uitgedund naar 5 personen. Samenwerking tussen de militairen en de EHBO-ers was meer dan noodzakelijk, omdat er meer slachtoffers zijn dan hulpverleners. Zeker bij de uitgedunde groepen.

Vanuit onze vereniging hebben we van te voren leerdoelen gesteld, te weten:

  • overzicht verkrijgen in het aantal slachtoffers en prioritering van de urgentie van behandeling (alleen, dan wel met hulp van de militairen);
  • verlenen van adequate eerste hulp, in afwachting van professionele(re)  hulpverleners van het leger;
  • samenwerking met en overdracht aan professionele hulpverleners van het leger.

Na het inrichten van de schuur is het wachten op de komst van de militairen. Wat later dan gepland komt het eerste team aan en kan de oefening van start gaan.

Rond 23.00 uur vertrekt het achtste en laatste team soldaten richting Oirschot en kijken zowel de EHBO-vereniging als ook Defensie terug op een zeer geslaagde dag. Ieder van de aanwezigen heeft kunnen werken aan zijn eigen leerdoelen. De heer Does (nestor 1e pel 11 Gnkcie) geeft als coördinator aan dat hij de samenwerking boven verwachting heeft zien verlopen. De communicatie tussen de militaire en EHBO-ers verliep goed, alsook het samen behandelen van de gewonden en de overdracht van informatie.

Vanuit onze vereniging hebben we ook veel geleerd van deze gezamenlijke oefening. Niet alleen op het gebied van samenwerking met de militairen, maar ook onze onderlinge samenwerking hebben verder kunnen vormgeven. Met name hoe we met elkaar communiceren in een donkere slecht verlichte ruimte en hoe we prioritering van de gewonden goed kunnen coördineren. Verder hebben we de overdracht van informatie over slachtoffers goed kunnen oefenen.

Via deze weg willen wij Defensie ook danken voor de mogelijkheid die wij hebben gekregen om mee te mogen draaien in hun oefening.

Voor meer informatie over 11e Geneeskundige compagnie, zie https://www.facebook.com/11.Gnkcie.LMB

In het Eindhovens Dagblad van 30 oktober 2014 is ook aandacht geschonken aan deze oefening.

8 nieuwe Eerste hulpverleners, geslaagd!! (april 2014)

Dinsdag 8 april 2014 zijn 8 cursisten opgegaan voor het diploma Eerste Hulp. De afgelopen weken hebben de cursisten de lesstof uit Het Oranje Kruis Boekje (26e druk) eigen gemaakt. Tijdens de cursus is uiteraard ook veel geoefend in het herkennen van wat een slachtoffer mankeert en het daarna adequaat handelen. De cursisten zijn geëxamineerd door een instructeur Eerste Hulp en een arts met behulp van twee lotusslachtoffers. Ondanks de kunde van de cursisten hadden de meesten wel te maken met een (gezonde) spanning. Maar na de inspanning kwam de ontspanning toen  de uitslag bekend werd gemaakt en alle cursisten bleken te zijn geslaagd. Naast het diploma Eerste Hulp zijn de cursisten tevens geslaagd als bediener AED. Gefeliciteerd!

We heten de geslaagden bij deze dan ook van harte welkom bij onze vereniging

Rabobank Oerle-Wintelre Verenigingsprijs 2013

Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op. De toenmalige Rabobank Oerle-Wintelre heeft in 2006 de Rabobank Verenigingsprijs in het leven geroepen, als blijk van waardering hiervoor. Op zondag 12 januari 2014 werd, tijdens het nieuwjaarsconcert van de fanfare en drumband in De Rosdoek te Wintelre, de prijs over 2013 uitgereikt. Onze vereniging had 44 van de 171 uitgebrachte stemmen gekregen, goed voor de 2e plek/prijs. Wij hebben uit handen van Remco Kuipéri, directeur Particulieren & Private Banking van Rabobank Eindhoven-Veldhoven, de bijbehorende prijs -ter waarde van 250 euro - in ontvangst mogen nemen. Wij danken de Rabobank hartelijk voor dit mooie geldbedrag. Hiermee kunnen we een paar zaken op het gebied van AED verder vorm gaan geven.

De vereniging op Kempen-TV / Youtube (mei 2011)

Door Kempen-TV is in mei 2011 een film opgenomen over de inzet van een AED bij een hartstilstand en is een interview afgenomen met de voorzitter van de vereniging over het belang van reanimatie en de inzet van een AED daarbij. Klik hier voor het volledige filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=77nPzws4poQ 

Buitenoefening te Knegsel (juni 2010)