Organisatie

EHBO-vereniging Vessem c.a. heeft haar taken onderverdeeld naar bestuurlijke taken, de coördinatie van evenementen en naar commissies.

Bestuur

De dagelijkse organisatie van de vereniging ligt bij het bestuur. Het bestuur van EHBO-vereniging bestaat uit de volgende personen:

Taak

Naam

E-mailadres

Voorzitter

Eric Oosterbosch

voorzitter@ehbovessem.nl

Secretaris

Rian van Gestel

secretaris@ehbovessem.nl

Penningmeester

Liesbeth Bartels

penningmeester@ehbovessem.nl 

Bestuursleden

Anouk Jansen

bestuur@ehbovessem.nl

  Arrianne van den Oever bestuur@ehbovessem.nl

 

Theo Snelders

bestuur@ehbovessem.nl

 

Piet Sebregts

bestuur@ehbovessem.nl

 

Anne Vermeulen

bestuur@ehbovessem.nl

 

Evenementencoördinatoren

De coördinatie van evenementen/activiteiten wordt centraal aangestuurd. Het aanvragen van hulpverlening bij evenementen verloopt via het aanvraagformulier.
Het materiaalbeheer is per dorp verdeeld. Onderstaande de materiaalcoördinator/-beheerders per dorp:

Dorp

Materiaalcoördinator/-beheerders

Vessem

Eric Oosterbosch

Wintelre

Arrianne van den Oever

Knegsel

Wilco van Veen

 

 

Commissie

Commissies zijn/worden opgericht om het bestuur te ontlasten van haar taken maar ook om de betrokkenheid van leden te vergroten.
De organisatie van de jaarlijkse buitenoefening en lezingen worden overgelaten aan aparte commissies.
In de commissie van de buitenoefening nemen naast één of meerdere bestuursleden en de instructeur(s) Eerste Hulp, ook meerdere verenigingsleden deel.

De organisatie van een lezing kan door de vereniging zelf geschieden of in samenwerking met lokale verenigingen. De onderwerpen kunnen specifiek op een bepaalde doelgroep gericht zijn, zoals bijvoorbeeld over sportletsel maar vaker ook een algemeen karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

·         brandwonden
·         drugsgebruik
·         beroerte
·         alcohol
·         etc

Afhankelijk van het onderwerp worden externe inleiders/sprekers aangetrokken.  Heeft u een interessant onderwerp en wilt u dit in samenwerking met de EHBO-vereniging verzorgen, neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat middels het contactformulier. We kunnen dan bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Indien u interesse heeft om de buitenoefening en/of een lezing mee te helpen organiseren, maak dit dan via het contactformulier kenbaar bij ons.

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als vereniging krijgen wij dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Wat heeft deze wet voor ons als vereniging en bestuur te betekenen?

Het bestuur en de leden moeten zich bewust zijn van hun rechten en wat privacy gevoelige inhoud is en dat deze wet ervoor zorgt dat alle partijen scherper en gerichter gaan kijken naar het gebruik van persoonsgegevens.
Wij als EHBO vereniging Vessem ca. en bestuur moeten kenbaar maken welke gegevens wij bezitten, het doel, grondslag en noodzakelijkheid daarvan. Daarnaast moeten wij kunnen aantonen aan wie wij welke gegevens doorgeven, en met welke reden.

Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens
·        Contact met de leden van onze vereniging: mail, post en telefonisch.
·        Oproepen voor een inzet bij EHBO evenementen.
·        Aanvragen van verlenging EHBO diploma’s.
·        Versturen van een ledenboekje met informatie over lessen, contactgegevens bestuur.
·        Aanvragen onderscheidingen voor jubilarissen.
·        De leden van het bestuur: wie waarvoor te benaderen is en op welke manier.

Onze vereniging vraagt en registreert van u geen bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer, etnische afkomst, politieke opvatting/voorkeur, gegevens over uw gezondheid of seksuele geaardheid.

Noodzakelijkheid

Om bovenstaande doelen te kunnen vervullen, maken wij gebruik van de volgende gegevens: naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, diplomanummer. Eventueel worden hierin ook het IBAN-nummer en tenaamstelling van de bankrekening vermeld. Voor leden die een bestuursfunctie vervullen wordt vermelding van de functie gemaakt.

Indien de vereniging een lid wil voordragen voor een onderscheiding, dan vermelden wij in het aanvraagformulier de reden waarom het lid een onderscheiding verdient. Registratie van onze leden doen wij via de online ledenadministratie van de Nationale Bond (http://www.nbleden.nl/). De Nationale Bond werkt hiervoor samen met de leverancier ervan, zijnde Webbit. De leverancier, zo vermeld de Nationale Bond in haar schrijven (april 2018), garandeert dat de ICT-omgeving goed is ingericht zodat de informatie goed wordt beveiligd. Inloggen op de ledenadministratie dient onder vermelding van ons verenigingsnummer en een wachtwoord.

Informatie op de website

Beeld- (foto / video) en geluidsmateriaal: dit materiaal wordt in principe niet voor onze (openbare) uitingen gebruik. Als de vereniging dit materiaal wel voor openbare doeleinden wil gebruiken, wordt vooraf expliciet toestemming gevraagd bij betreffende perso(o)n(en).

Met wie delen wij gegevens, en welke gegevens? (De persoonsgegevens worden enkel voor de noodzakelijke doeleinden gedeeld.)

Wie kan er bij de persoonsgegevens

De online ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris van onze vereniging.
Alle bestuursleden hebben de beschikking over de inloggegevens van de ledenadministratie.

De gegevens worden of kunnen door de volgende personen worden gebruikt voor:
·        Secretaris: algemene ledenadministratie, aanvraag diploma/examens, jubilaris
·        Penningmeester: facturering en contributie-inning
·        Evenementencoördinator: evenementencoördinatie
·        Bestuursleden
·        Leden

 Voor vragen of meer informatie omtrent de vereniging kan contact opnemen worden met het secretariaat (secretaris@ehbovessem.nl).

Ons volledige privacyreglement en akkoordverklaring kunt u inzien middels de volgende links: AVG-privacyreglement en akkoordverklaring.